Första maj. Demonstrationståg på Kapellbron. Längst till vänster ses Börje Sturk. Människor marscherar med röda fanor och plakat. I bakgrunden ses kvarteret Stadsgården till väns...

Share to