Försvarsverkens centrala företagsnämnd. Möte. Män sitter vid uppställda bord. Två kvinnor sitter i hörnet. Det står askfat på borden.

Share to