Gamla mynt funna vid ålderdomshemmet Tre män, två håller i mynt den tredje håller i en spade.

Share to