Tre män har funnit gamla mynt strax norr om ålderdomshemmet. Två av dem håller i mynt, den tredje håller i en spade.

Share to