Fastighet vid Järntorget med gaveln mot ån. "Gamla Sparbankshuset". Bilden tagen från kyrkparken.

Share to