Gammal bebyggelse, trähus i vinkel. Pumpen sticker upp ur snön.

Share to