En man ser ut över garagen vid Lindersdal. Boningshus och bilar på vägen, ses i bakgrunden. Skog.

Share to