Garage vid Lindersdal På bilden ses även ett boningshus och bilar på vägen. Skog i bakgrunden.

Share to