Gatuarbete utanför Rådhusbaren. Gunnar Broström, med spade och Hilding Persson. Mannen i hålet kan var Sven Pettersson. En verktygslåda, tuber, upplagda stenplattor. Snö.

Share to