Gerd Kjellberg är simlärarassistent vid Villagatsbadet. Hon ansvarar för alla simmärkesprov. Flickan i vattnet heter Lena Persson.

Share to