Biskop John Cullberg är på besök i den nyöppnade Gäddgårdsskolan. Lärarinnan Karin Eriksson och hennes klass visar sin verksamhet. Just nu är det teckningslektion. En pojke målar m...

Share to