Gäddgårdsskolan har öppnats. Här sitter glada elever vid var sin bänk. Eleverna namnges, första bänkraden, från vänster: okänd, Kerstin Assarsson, Barbro Bivall, Jörgen Hahne och ...

Share to