Gäddgårdsskolan börjar bli färdig att tas i bruk. Fönstren är öppna för vädring. Det ligger virke på gården, en cementblandare står kvar. Män cyklar. En bil står parkerad utanför h...

Share to