Gäddgårdsskolan står redo att ta emot de första eleverna. Här är slöjdlärare Erik Karlsson, som visar en av maskinerna för en okänd man och skolans rektor, Georg Rudhner (längst t...

Share to