Gäddgårdsskolan byggs. Två män murar tegel på huvudbyggnaden. Det är vinter och snö.

Share to