Gäddgårdsskolan byggs. Marken, framför byggnaden, är inte färdigställd. Flera män är i arbete. En byggnadsställning står rest mot husväggen. En lastbil och en traktor används i arb...

Share to