Lärarinnan Gun Martinsson sitter vid katedern omgiven av sina elever. Pojken i vit skjorta är Roland Andersson. Längst till höger står Sivert Karlsson. Det är första terminen i d...

Share to