Hamnen. En stor båt, vid namn Erkalin, ligger i hamnen. Vädret är disigt. Ett hamnmagasin syns bakom båten och längst till vänster, bakom trädet, skymtar "lastningsröret" på Lantmä...

Share to