Hantverksföreningen har delat ut mästarbrev. Platsen är kommunfullmäktigesalen på Rådhuset. I mitten sitter optiker Sune Gerhardsson och till höger om honom maskinelektrisker Åke ...

Share to