Heliga Trefaldighetskyrkan, interiör. Gudstjänst. Prästen till vänster. En ung man håller ett kors. Fyra flickor, i röda kåpor, sitter på stolar. Församlingen sitter i bänkarna.

Share to