Hundutställning. Matte med släthårig, svart tax. Kvinnan har en nummerlapp märkt med siffran åtta. Bakom henne ses publik sittande på bänkar.

Share to