HSB´s verkstadslokaler. Fyra män ses på bilden. De tar sig in i källarrummet genom att klättra genom ett hål i väggen. I rummet finns en verktygslåda, grepar, räfsor och piasavakva...

Share to