Belönade för olika förtjänster inom Jäders bruks IF. Bakre raden, från vänster: Martin Sköld, Birger Andersson, Gösta Öijerholm och Gunnar Andersson Sittande, från vänster: Gösta...

Share to