Gösta Öijerholm får förtjänsttecken utdelat av Harald Larsson ("Hajan"). Martil Sköld, till höger, är också belönad. Jäders bruks IF

Share to