Två personer kämpar sig fram över Kapellbron, i kraftigt snöfall. Den ena personer har ett paraply. Till höger skymtar trappan ner till Labron/Ladbron/Lastbron

Share to