Arbogakarnevalen pågår. Paraden har nått fram till Hökenbergs gränd. Uppklädda dansare i regnet. I hörnet, i lika dana regnjackor, står Lotta Winkler Yngve och Olof Yngve. I bakgr...

Share to