Handelsministern är på besök på Arboga Maskiner. Från vänster: Olle Göransson, Kjell-Olov Feldt (handelsminister) och Göte Wahlfeldt på Arboga Maskiner. I bakgrunden ses järnväge...

Share to