Möte på Arboga Maskiner. Från vänster: Torbjörn Harlin (facklig representant), okänt namn (fackligt ombud för Metallarbetarförbundet), Kjell-Olov Feldt (handelsminister), okänd, O...

Share to