Avdelningen Humlan på lekskolan Sörgården. Fröken heter Marianne Astlid. Hon delar ut piller, möjligen är det vitaminer. Barnen i främsta raden, från vänster: okänd, okänd, Mika...

Share to