Lekskolan, daghemmet Biet Från vänster: Christina Falk, Torbjörn Jonsson, Johan Haverås, Mikael Thena (senare Thuresson), okänd, Barbro Jonsson, Nina och praktikanten Tomas Grönbe...

Share to