Tomas Grönberg är praktikant på daghemmet Biet. Barnen är, från vänster: Christina Falk, Torbjörn Jonsson, Johan Haverås och Mikael Thena (senare Thuresson), Barbro Jonsson, Nina ...

Share to