Lions Club Från vänster: Stjernström, Lars David Hamrelius, Lars Erjö, Wallström, Munkberg, Ingvar Lindgren

Share to