Norsfiske med håvbåt i Arbogaån. I bakgrunden ses Lantmännens silo vid hamnen.

Share to