Här byggs Brattbergsskolan. Män i arbete. Byggnadsställningar. En bil och en kupa till byggjobbarna. Det är vinter och snö. Skog i bakgrunden.

Share to