Nybygge i kvarteret Herrgården, nordost om Herrgårdsbron. Adressen är Östra Hamngatan. Parhusen under byggnation. Det står "Husbyggen" på en skylt. Några pojkar metar i Arbogaån. I...

Share to