Heliga Trefaldighets kyrka, interiör. I predikstolen står pastor Eriksson från Missionskyrkan. Församlingsbor i kyrkbänkarna. I bilden ses ljuskrona, psalmtavla och altare, altart...

Share to