Avfotograferat foto Holms (oklart vad Reinhold menar med det) Hede Gästgiveri, står det på skylten. Män och kvinnor i trappan. Mannen i dörrhålen har eventuellt en chaufförsmössa...

Share to