Skiss på radhus som ska byggas på Smedjegatan.

Share to