Revyrepetition. Bakre raden, stående från vänster: Anders Wadström (aktör och författare), Arne Johnsson (batterist) och Larz-Thure Ljungdahl (aktör och författare) Främre raden...

Share to