Möte i Rådhuset under firandet av Sveriges första riksdag 550 år. Runt bordet, från vänster: i den snidade karmstolen sitter Ingemund Bengtsson (riksdagens talman, socialdemokrat)...

Share to