Musiklektion för funktionshindrade. En kvinna spelar piano och eleverna kompar med rytminstrument. Vid dörröppningen sitter Börje Roslund. Platsen är troligen Mejerska gården.

Share to