Skolchef Per Thorstensson visar skolan för barn från lekskolan. Ett besök i skolbespisningen ingår. Längst fram i kön står Christer Pettersson. Möjligen är det Bo Larsson som är u...

Share to