Asfaltering av gården vid Engelbrektskolan. Byggnaden med alla fönster, är gymnastiksalen.

Share to