Skolhockey Bakre raden, från vänster: Gösta Johannesson, Torbjörn "Lill-Knopp" Jansson, Jorma Liljendahl, Nils-Gunnar Rosdahl, Mats "Trille" Larsson och Christer Johansson Främre...

Share to