En sjätteklass på Engelbrektsskolan. Bakre raden, från vänster: Peter Håkansson, Christina Linde och Ann Eriksson. Mellersta raden, från vänster: Mikael Eriksson, Kent Kjerling,...

Share to