Skolidrott på Sturevallen, stafett för flickor. Två namnförslag på flickan närmast i bild; Ann-Christine Lööf eller Eva "Pyrran" Schenström

Share to