En skolklass är på studiebesök på Närkes Maskiner. En traktor i blickfånget. Läraren Sixten Öhman, längst till vänster. Bredvid honom, i randig sjal, står Thomas Öhling.

Share to