Elever ur två årskurser sitter i samma klassrum och lyssnar på musik.

Share to