Stadsfullmäktige Korp-cyklar. Samling, med cyklar, på Stora torget. Från vänster: okänd, Jonas Carlsson, Gustav Danielsson och Rune Matson. Gustav har en modern variant av lagerk...

Share to