Studieupptakt. Första kvinnan, främre raden, från vänster, är Vivi Blomkvist. Bilden kan vara tagen i en skolmatsal/skolbespisning.

Share to